Lokalförsändelser – befordrade med Posten

Arne Forssén

År 1861 infördes särskilda lokalporton i hela Sverige. Exponatet visar försändelser frankerade med lokalporto i ungefärlig kronologisk ordning från 1860-talet till 1940-talet. I exponatet ingår olika typer av försändelser, tilläggsavgifter för utbärning, rekommendation och expressutdelning, intressanta frankeringar, och stämplar som anger att det handlade om lokalförsändelser.