Lösen tandning 13: Nyanser

Ivan Hansson

Exponatet visar lösenmärken tandning 13 med tonvikt på nyanser. Det är ett utdrag ur ett större utställningsexponat, vilket framgår av de två sista bladen. Titta också gärna på exponatet ”Lösen tandning 13: Varianter och avarter” av samme utställare!