Lundy

Lars Liwendahl

Lundy är den största ön i Bristolkanalen och ligger cirka 19 kilometer nordväst om Devon, England. Ön är ungefär fem kilometer lång och 1,2 kilometer bred.  Namnet Lundy tros komma från fornnordiskans ord för lunnefågel, lundi och ö,  ey (Lundey). … Hela ön har Site of Special Scientific Interest-status och var det  första marina naturreservatet i England och den första marina skyddszonen tack vare sitt unika djur- och växtliv.” Så mycket får man veta om denna säregna ö på Wikipedia. Lars Liwendahl berättar här om den lika säregna posten på Lundy.