Malmbanan

Per-Erik Nilsson

En presentation av utbyggnaden av malmbanan från Luleå till Narvik. De rika malmfyndigheterna i norra Norrlands inland var kända sedan 1600-talet, men det var länge ett stort problem att frakta ut malmen till kusten. Mot slutet av 1800-talet började man planera för en järnvägslinje. Järnvägsutbyggnaden och dess konsekvenser beskrivs med text, vykort och annat postalt material.

Presentationen visas som pdf-fil.