Hur järnvägen Malmö-Simrishamn med bibana påverkade posthistorien

Hans Uno Hansson

Järnvägen Malmö-Simrishamn byggdes i etapper mellan 1883 och 1893. Bibanan från Dalby till Bjärsjölagård stod färdig 1911. När järnvägsnätet byggdes ut kunde post transporteras med tåg istället för med diligens. Exponatet visar hur detta ledde till ändrade postvägar och i många fall nya, flyttade och nedlagda poststationer. (Version Köpenhamn 2019)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5