Martin Luther och Reformationen

Göran Modén

Reformationen delade Europa i början av 1500-talet. Vad hade boktryckarkonsten med saken att göra? Varför misslyckades Sigismund med att återinföra katolicismen? När kom Nya Testamentet ut på finska? Vad har 30-åriga kriget med allt det här att göra? Martin Luther och Reformationen ger svar på dessa och många andra frågor. (Version NORFILEX 2006)