Maskinell brevsortering

Kjell Arvidsson

Detta enramsexponat visar försändelser från de fem olika system för maskinell brevsortering av formaten C5 och C6 som användes i Sverige mellan 1949 och 2011 – Transorma, AEG, NEC, Det nya brevnätet (fas I och II) och GLP. Bland annat illustreras och förklaras de olika sorteringskoder som man kan se på många brev. Version Eslövia 2011.