Mission och kommunikation i Kongo

Joel Yrlid

Svenska Missionsförbundet startade redan år 1878 sitt missionsarbete i dåvarande Kongofristaten, som år 1905 blev Belgiska Kongo. Några år senare utvidgades missionen till Franska Kongo. Än idag finns svenska missionsarbetare i området. I detta open-exponat får vi en rundtur bland de olika missionsstationerna, illustrerad av i första hand missionärsbrev och vykort. Huvudtemat är hur kommunikation och postbefordran har förändrats genom åren. Exponatet visas i pdf-format. (Version Hallfrim 2016)

Hela exponatet (stor fil) • Ram 1–2Ram 3–4Ram 5–6Ram 7–8

Svenska söndagsskolebarn fick lära sig var de olika missionsstationerna i Kongo låg. Exponatet följer samma resrutt.