Svenska postens moderna metallstämplar från 1996

Lennart Weirell

Exponatet visar de moderna maskinstämplar som började användas 1996 i samband med att Posten introducerade ”Det nya brevnätet”. Stämplarna kan delas in i fem olika huvudtyper, och i exponatet förekommer även en del tillfälliga varianter. De 16 bladen är ett urval ur ett större utställningsexponat, vilket framgår av de två avslutande bladen med synopsis.

Lennart har också presenterat stämplarna i en artikelserie i Filatelisten: Del 1, Del 2, Del 3.