Posten kring Nättrabybanan

Bert Myde

Detta exponat visar posthistoria kring Nättrabybanan, Nättraby–Alnaryd–Elmeboda Järnväg (NAEJ), och järnvägens betydelse för posthanteringen i bygden. Det innehåller poststämplar, vykort, foton och andra dokument från järnvägen och de olika poststationerna utmed banan. Exponatet omfattar tiden från när första etappen (Nättraby–Alnaryd) stod färdig den 1 juni 1895 och fram till 1 juli 1948 då verksamheten togs över av SJ:s busslinjenät. Exponatet visas som en pdf-fil.

Firmakuvert från Nettraby–Alnaryd–Eringsboda Järnväg. Detta var linjens sträckning från den 1 juli 1905 till den 20 december 1910, då sista etappen från Eringsboda till Elmeboda stod färdig. Lustigt nog är brevet postgånget redan 1904 – tydligen var bolaget tidigt ute med kuvert som annonserade den kommande bansträckningen!