Norge – Sverige

Per Bunnstad

Ett vykortsexponat om Norge, Sverige och samhörigheten mellan de båda grannländerna. Den historiska bakgrunden, från krig via union och unionsupplösning till grannsämja och skandinaviskt samarbete på olika områden. Norska perspektiv på Sverige och svenska perspektiv på Norge. Och som avslutning en geografisk fördjupning i norska fylken och svenska län utmed gränsen. Exponatet visas i pdf-format. (Version Nordia 2019)

Ram 1-2Ram 3-4Ram 5-6Ram 7-8Synopsis

Svinesund har varit den stora inkörsporten till respektive land. Den här överfarten och båtvägen här har genom århund­radena spelat stor roll i förbindelserna länderna emellan.