Norsk posthistoria i Sverige

Sören Eklöw

Under andra världskriget kom många norska flyktingar till Sverige. Exponatet visar hur posten till och från dessa flyktingar behandlades och kontrollerades. Bland annat dokumenteras verksamheten vid den norska postcentralen i Stockholm (maj-augusti 1945) – det enda utländska postkontor som funnits i Sverige.

Ram 1

Ram 2