Posthistoria från Östhammars kommun 1736-1952

Bo Eriksson

Exponatet beskriver Östhammars posthistoria från förfilatelistisk tid fram tills det sista postkontoret öppnar, det i Norrskedika 15 januari 1952. Utgångspunkten är de poststämplar som använts i nuvarande Östhammars kommun. Tonvikten ligger på perioden fram till år 1900, medan modernare stämplar beskrivs mer översiktligt. Version Ienecopia 2019.

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5