Posthistoria från Östhammars kommun 1736-1952

Bo Eriksson

Exponatet beskriver Östhammars posthistoria från förfilatelistisk tid fram tills det sista postkontoret öppnar, det i Norrskedika 15 januari 1952. Utgångspunkten är de poststämplar som använts i nuvarande Östhammars kommun. Tonvikten ligger på perioden fram till år 1900, medan modernare stämplar beskrivs mer översiktligt. Version Eslövia 2021.

Hela exponatetRam 1Ram 2Ram 3Ram 4Ram 5