Mail Delay Due to Post Code Errors

Hans von Euler

När postkoden introducerades fick många postverk olika anledningar att påminna kunderna om dess betydelse…