Post-Philately

Giselher Naglitsch

I början av 1975 infördes postkassamaskiner (PKM). Det var en tidig datorisering av Postens kassahantering, som innebar att många posttjänster där betalning tidigare redovisats med frimärken kunde kvitteras i postkassamaskin. Exponatet dokumenterar med hjälp av PKM-kvitton, PKM-kontrolltryck, kringmaterial och postinternt material hur postkassamaskinerna användes för olika posttjänster – betaltjänster, pakettjänster, brevtjänster, försäljning (bl.a. av frimärken), banktjänster och övriga tjänster. (Version: Trelleborg 2023)

Exponatet visas som pdf-filer:
Hela exponatet (stor fil)Ram 1–2Ram 3–4Ram 5–6Ram 7–8

Ett julkort från år 1990 har sänts ofrankerat, och dessutom till fel adress. När kortet kommit rätt betalade adressaten lösen på postkontoret, och lösenbeloppet kvitterades med ett PKM-kontrolltryck till höger på kortet. Till vänster har adressaten klistrat på sitt PKM-kvitto.