Postal automation

Kjell Arvidsson

Exponatet visar hur frankering, makulering och distribution av postförsändelser genom åren har påverkats av automatiseringar av olika slag – allt för att posthanteringen skulle bli enklare, snabbare och bättre. Version Nordia 1998.

Ram 1

Ram 2

Ram 3