Postal services in the Palestine area from Turkish rule to the six day war

Ulf Rick

Samlingen beskriver de skiftande postala förhållandena i Palestina från slutet av 1800-talet fram till sexdagarskriget 1967. Den visar turkisk post och utländsk konsulärpost fram till första världskriget, post hanterad av brittisk militär- och civilförvaltning under mellankrigstiden, israelisk post fr.o.m. 1948 samt egyptisk och jordansk post.