Postanstalten-stämplarna 1939–1991

Mikael Petersson

Stämplar med ”Postanstalten” istället för ett ortnamn användes på post från avsändare med fältpost- eller marinpostadress. Syftet var att stämplarna inte skulle röja avsändarens uppehållsort. Av samma skäl skulle ortnamnet rivas bort från eventuella postala etiketter, alternativt skulle blanka etiketter användas. Postanstalten-stämplarna användes mest under andra världskriget, men drogs inte in förrän år 1991. Exponatet visar olika typer av stämplar, etiketter och postala försändelser.