Posten och postvägar i Uppland

Giselher Naglitsch

Exponatet skildrar posten och postvägarna i Uppland, från Postverkets inrättande till c:a 1899. Det visar postanstalternas inrättande, namnändringar och indragning, postvägarna dem emellan och postväxlingen. Det dokumenterar olika befordringssätt – gångpost, ridande post och kärrpost, inklusive snällpost och diligens. Under förfilatelistisk tid belyses även taxesystemet. Allt illustreras av försändelser, postala dokument, stämplar och relevanta kartor. (Version Trelleborg 2023)

Exponatet visas i pdf-format
Hela exponatet (stor fil) • Ram 1–2Ram 3–4Ram 5–6Ram 7–8

Tidigt brev befordrat med kärrpostlinjen Öregrund–Östhammar–Uppsala som gick endast en gång i veckan. Östhammars bågstämpel från år 1837.