Posten på ön (Lidingö)

Per-Erik Nilsson

En presentation av posten på Lidingö, baserad på bl.a. boken ”Posten på ön” och brev från Tofte Noréns (och sedermera Lidingö Filatelistförenings) posthistoriska samling. Fyllig dokumentation av postanstalter, poststämplar och postbefordran, inte minst de många ångbåtspostlinjerna från början av 1900-talet. Presentationen avslutas med en kronologisk genomgång av Lidingös postala data.

Presentationen visas som pdf-fil.

Poststämpeln Islinge-Herserud (brevet till höger) är den svåraste av Lidingöstämplarna. Stämpeln var bara i bruk en månad, augusti 1912, sedan ändrades poststationens namn till Herserud.