Posthistoria för vykortssamlare

Per Gustafson

Vykortssamlare ägnar mycket intresse och energi åt att studera kortens bildsidor, men är ofta ovetande om all den spännande posthistoria som väntar om de tittar på andra sidan av kortet. Exponatets syfte är att visa och berätta för vykortssamlarna vad man kan upptäcka om man vänder på kortet och tittar på – framsidan! Detta illustreras med vykort från åren runt sekelskiftet 1900. Version: Postex 2020.

Hela exponatetRam 1-2Ram 3-4Ram 5-6Ram 7-8 (pdf-filer)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6

Ram 7

Ram 8