Posthistoria under kung Gustav VI Adolfs regeringstid

Daniel Wallman

Detta exponat visar posthistoria under Gustav VI Adolfs regeringstid. Möjliga portotaxor, postvägar, postala tjänster och avgifter illustreras med försändelser och blanketter frankerade med dels märken som porträtterar Gustav VI Adolf, dels ny siffertyp. Exponatet visades senast på NorrPhil 2022 i Täby, och i samband med det fick Daniel även SSPD:s uppmuntringspris.

Hela exponatet visas som en pdf-fil.