Posthistoriska nätverket

Posthistoriska nätverket var en riksförening för internetfilateli inom Sveriges Filatelistförbund. Föreningen grundades år 2008 för att ge samlare en träffpunkt oberoende av tid och rum, som komplement till verksamheten i traditionella filateliklubbar. Starten var ett diskussionsforum, som år 2011 kompletterades med NETEX – Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet.

Vid föreningens årsmöte 2019 beslöts att överlåta NETEX till Sveriges Filatelistförbund och därefter avveckla föreningen. Överlåtelsen av NETEX genomfördes under november månad 2019. Upplösningen av föreningen slutfördes i början av år 2020.

Föreningens medlemmar hade möjlighet att visa upp sina samlingar i ett eget medlemsgalleri. Detta galleri kommer att ligga kvar på NETEX.