Postväxling till och från Sigtuna kommun med tonvikt på värdeposten år 1992

Giselher Naglitsch

Exponatet belyser hur postväxlingen kunde gå till i skarven mellan avvecklingen av järnvägsposten och införandet av den högmekaniserade sorteringen på de nya postterminalerna. Interna postdokument, så kallade ”förpassningar”, visar hur posten packades och sändes med bil eller tåg mellan olika postkontor.