Retur av försändelse för komplettering

Leif Bergman

Om en försändelse inte är rätt frankerad eller adresserad kan den sändas i retur till avsändaren för komplettering. Sedan 1920 har postverket använt särskilda etiketter för detta ändamål. Detta enramsexponat visar hur sådana etiketter utvecklats och hur de används. (Version Huddex 2012)

Exponatet visas som en pdf-fil.