Retur, Retour, Obeställbart

Christer Karlsson

Här visas 16 sidor ur ett pågående arbete med postal dokumentation. Det handlar om Retur-, Retour- och Obeställbartstämplar.
SSPD, Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation, har en egen hemsida där man presenterar fler pågående och avslutade arbeten.