Riksdagen 500 år

Sven-Erik Holmedal

År 1935 firade Sveriges riksdag 500-årsjubileum med bland annat en ny frimärksserie. Detta open-exponat ger dels en översikt över riksdagens historia, illustrerad med både filatelistiskt och icke-filatelistiskt material, dels en specialstudie av frimärksserien från 1935 med olika varianter, frimärkenas postala användning och inte minst ett par unika förslagsteckningar. (Version Trelleborg 2023)
Exponatet visas som en pdf-fil.

Förslagsteckning för valören 25 öre som visar riddarhuset, adelns möteslokal under ståndsriksdagens tid. Teckningen visar huset från en annan vinkel än det slutliga frimärket.