Eftersänt och tilläggsfrankerat

Roland Frahm

Exponatet visar eftersänd och tilläggsfrankerad post till, från och inom Sverige från perioden 1880–1952. Ofta behövdes inget extra porto när man eftersände post men i vissa fall krävdes tilläggsfrankering. Detta är exponatets tema. Tyvärr gick Roland Frahm bort innan exponatet hunnit färdigställas. Här visas därför en presentation baserad på hans efterlämnade material och beskrivningar.

Inledning • Inrikes eftersändning, svenska frimärken

Utrikes eftersändning, svenska frimärken

Utrikes eftersändning, utländska frimärken

Eftersänd post från utlandet, svenska frimärken