Ryska frimärken använda i Finland

Sven Lindell

Exponatet visar ryska frimärken använda i Finland, från 1891 fram till Finlands självständighet 1917. Den historiska bakgrunden är de ryska myndigheternas försöka att ”förryska” Finland, i syfte att få ett enhetligt ryskt kejsardöme. En del i detta var att ersätta de tidigare finska frimärkena med ryska. (Version Malmex 2018)

Ram 1

Ram 2

Ram 3