Siffror på baksidan

Gunnar Dahlstrand

”Siffror på baksidan” behandlar de kontrollnummer som förekommer på svenska bandmärken. Detta exponat visar för första gången en översiktlig sammanställning med fokus på de 5 första kontrollnummerserierna. Det visar samband mellan siffrorna, banderollerna, typsnitt, färger, antal märken i rullarna och till och med 4-sidiga märken och vilka tryckpressar som använts. Detta har mig veterligen aldrig förut visats. Projektet påbörjades tidigt på 80-talet och pågår med full kraft. Exponatet har ställts ut på Eslövia 2011 som 1-rams och fick Brons med totalt 64 poäng. (Version Eslövia 2011)