Skånsk lokalpost 1888-1947

Lars Haagen

Exponatet visar den postala utvecklingen av de skånska lokalposterna från 1888, då den första lokalposten startade i Malmö, till 1947. Lokalpostmärken, försändelser och annat relevant posthistoriskt material visas från de tio lokalposter som var verksamma i Skåne.