Skillingaryd – en militärort

Per Bunnstad

Skillingaryd har en lång militär historia och än i dag finns militär närvaro på orten. Exponatet innehåller vykort med militärer, militära byggnader och olika verksamheter med militär anknytning, som visar hur militären påverkat Skillingaryd. En känd episod är interneringen av tyska besättningsmän från krigsfartyget Albatross under första världskriget. Exponatet omfattar tidsperioden från ungefär 1890 till 2013. (Version Liberec 2022)

Exponatet visas som en pdf-fil.

Militär personal uppställd framför västra lägrets vaktlokal, på ett vykort postgånget 1913.