Söderhamn–Bollnäs kommunikationsled

Åke Persson

Kommunikationsleden Söderhamn–Bollnäs omfattade järnväg, ångbåt och hästbana. Den tillkom för transport av timmer och järnmalm från Hälsinglands inland till kusten för utskeppning via Söderhamn. Även varor av andra slag forslades efter leden och bygdens människor fick möjlighet att resa över sockengränserna. Exponatet visar postalt material, dokument och bilder från kommunikationsleden, bland annat avtryck av de biljettstämplar från järnvägen som under en period användes som postala makuleringsstämplar. En inledande sida med utställarens presentation (synopsis) och 16 utställningsblad är samlade i en pdf-fil.

Fraktsedel för två postpåsar som gick med järnvägen från Bergvik till Söderhamn.