Speaking Stamps

Arne Svensson

Ett ”open-exponat” där den bärande idén är att låta frimärkena själva berätta sin historia. Mer information om exponatet finns här. (Version Nordia 2000)

Ram 1

Ram 2