Spetskompetens

Margareta von Bahr

Spetskompetens – The Importance of Lace
Människan har i alla tider velat smycka sin kropp och omge sig med vackra saker. Spets var framförallt under 16- och 1700-talen ett medel att visa sin sociala ställning och sin rikedom. Producenterna däremot var främst tusentals fattiga kvinnor i hela Europa, som tillverkade spets för att överleva. Detta hantverk visade sig ha stor betydelse såväl ekonomiskt, socialt som kulturellt och speglar hur livet såg ut för fattig såväl som för rik under denna tid. Att vi idag inte har möjlighet att tillverka spets av den kvalitet som gjordes då, är ytterligare ett skäl till att vi inte får glömma bort detta konsthantverk och de kvinnor som utförde det. (Version Malmex 2018)

En uppdaterad version (Nordia 2020) av exponatet finns här.

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5