”Spola Kröken”

Mats Söderberg

En beskrivning, i form av ett open-exponat, av arbetet mot alkoholberoende från början av 1800-talet till idag. Nykterhetsorganisationernas verksamhet och statliga och andra myndigheters insatser behandlas, liksom olika medicinska och sociala aspekter av alkoholbruk och alkoholberoende. Tonvikten ligger på svenska förhållanden men vissa internationella utblickar ingår. (Version Nordia 2014)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5