SSPD – presentation av sällskapet

Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation bildades år 1970 och firar sitt 50-årsjubileum år 2020 med denna jubileumsutställning. Här visas ett ”enramsexponat”, i form av en pdf-fil, som presenterar SSPD och sällskapets verksamhet.