St Paul – brought Christ to the world

Göran Modén

Ett motivexponat om Paulus, aposteln som kristnade världen. Vi får en överblick över den värld som Paulus växte upp i. Vi får veta hur han mötte Kristus, blev en av lärjungarna, blev kallad att missionera och reste runt i det som på den tiden var hela världen. På det hela taget gick det bra för Paulus, även om han till slut dömdes till döden av kejsar Nero. Som romersk medborgare slapp han dock korset och avrättades istället genom halshuggning med svärd. Svärdet är därför (vid sidan av boken) Paulus attribut.

Oj vilken kort sammanfattning! Läs istället vad Göran Modén har att berätta om Paulus. Klicka på första bilden och använd sedan ”pil höger” för att bläddra genom 80 utställningsblad fyllda med intressant historia och intressanta filatelistiska objekt. (Version Tel Aviv 2008)