Utställare är välkomna!

Alla som ställer ut på jurybedömda utställningar är välkomna att utan kostnad lägga upp sina exponat på Netex – den svenska webbplatsen för filatelistiska utställningar på nätet. Netex drivs av Sveriges Filatelistförbund.

Varför visa sitt exponat på nätet?
• Nätutställningar är ett bra sätt att göra filatelistiska exponat och kunskaper tillgängliga, även för de som inte har möjlighet att resa till utställningar.
• Många utställningsexponat innehåller så mycket information att det är svårt att ta till sig allt framför utställningsramarna. Hemma vid datorn kan man ta sig tid och gå igenom bladen i lugn och ro.
• För utställare är det praktiskt att kunna skicka en länk till sitt exponat när man har kontakter med andra samlare, inte minst i utlandet. Det kan också vara bra att själv ha tillgång till sitt exponat genom internet.
• Inte minst är visningar på internet ett bra sätt för oss samlare att visa upp oss och göra reklam för vår hobby. Utnyttja den möjligheten!

Välkommen att kontakta ossinfo@netex.se!
Praktisk information för utställare finns här.