Stämpel, stämpel på brevet där…

Arne Svensson

En kompakt introduktion till stämpelns historia i Sverige.