Svenska stämpelpapper och märken

Lars Liwendahl

Här visar Lars Liwendahl stämpelpapper, bl.a. en hel handling med påtryckt stämpel från 1700-talet, och lösa stämpelmärken från 1800-talet. Den här typen  av stämplar var ett slags kvitton på att statliga avgifter hade betalats. Som sådana kan de ses som föregångare till frimärkena.