Stämplade utgivningsdagen

Lars Nordberg

I detta exponat visas svenska förstadagsstämplade brev (FDSB) och förstadagsbrev (FDC), med exempel på en stor variation av stämplar, vinjetter, banderoller m m.  Exponatet omfattar tidsperioden från 1/1 1874, då de första tjänstefrimärkena utgavs, och drygt hundra år framåt.  Version Trelleborg 2023.  Exponatet visas i pdf-format.