Stämplar från Enköpings kommun 1819-1953

Bengt-Göran Österdahl

Exponatet visar de poststämplar som använts på postkontor i nuvarande Enköpings kommun, på olika typer av försändelser och frimärken. I början av 1800-talet fanns bara två postkontor – Enköping och Ekolsund – men mot slutet av seklet ökade antalet snabbt. Som mest fanns 32 orter med postkontor. Förutom fasta postanstalter visas också stämplar från järnvägs- och ångbåtspost. (Version Malmex 2018)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5