Stempel og posthistorie kring postkupéekspedisjonane på Södra Stambanan

Audun Hanstveit

Järnvägsnätets utbyggnad i Sverige under senare delen av 1800-talet innebar stora förändringar, inte minst för posthanteringen. Detta exponat behandlar postbefordran och stämplar med anknytning till postkupéexpeditionerna på Södra Stambanan. Tonvikten ligger på PKXP No 2 och post till och från utlandet. Planen finns tillgänglig som PDF.

Version: Malmex 2018