Stockholm 6, Odengatan

Hans von Euler

Ett rikt material från filialpostkontoret Stockholm 6, Odengatan har givit Hans von Euler underlag till en specialstudie av normalstämpel 58. ”Exponatet illustrerar typolikheter och typsnittsvariationer för datum- och litterasiffror i avstämplingar från Stockholm 6, Odeng. mellan 1907 och 1932.” Även om detta kan tyckas vara snävt och mest riktat till specialister föreslår vi att alla tittar in. För det första får man bättre grepp om vad ”stämpelforskarna” gör och hur de gör det. För det andra finns här många intressanta försändelser, som säkert kan inspirera
många samlare. OBS! Exponatet är på 16 sidor, men 2 sidor text med fördjupat diskussionsunderlag har bifogats som blad 17 och 18.


Kommentarer till exponatet