Svensk ångbåtspost 1824-1869

Lennart Lundh

Exponatet belyser den tidiga utvecklingen av ångbåtspost till, från och inom Sverige. År 1824 sattes de första postångarna, Constitutionen och Preussischer Adler, in mellan Ystad och Stralsund. Från 1827 och framåt började också privata ångbåtar på alltfler sträckor medföra post. I exponatet visas brev från en mängd både privata och statsägda fartyg. Förutom noteringar om fartygsnamn tar objektbeskrivningarna också upp portosatser, lösenbelopp och postala stämplar. (Version Nordia 1995)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5