Svensk lokalpost 1944-1947

Lars Haagen

En fyllig översikt över denna tredje period i lokalpostens historia i Sverige.