Svensk lösen 1892–1976

Per-Olof Jansson

Detta enramsexponat visar utdrag ur en större samling med svensk lösen. Samlingen börjar när posten slutade använda lösenfrimärken, vid årsskiftet 1891/92. Då uppstod ett behov av att ange lösenbeloppet på annat sätt. Inledningsvis skrev man lösennoteringar för hand eller slog lösenstämplar. Vid halvårsskiftet 1911 infördes ett nytt system, där lösenbeloppen angavs på påklistrade lösenetiketter. Samlingen visar ett antal representativa objekt som ger en bild av hur ofrankerade eller underfrankerade försändelser hanterades av posten.