Svensk posthistoria 1892-1912

Per Gustafson

Exponatet skildrar svensk posthistoria från perioden 1892-1912. Tonvikten ligger på postala tjänster och avgifter, och på de postala regler och rutiner som gällde för olika försändelseslag. Exponatet innehåller både A4-blad och A3-blad och visas i pdf-format. (Version Eslövia 2021)
Hela exponatetRam 1-2Ram 3-4Ram 5-6Ram 7-8