Svenska Amerikalinjens aerogram

Gunnar Dahlstrand

Aerogram var ett särskilt försändelseslag, avsett för flygpost, som infördes i Sverige år 1949. De bestod av ett tunt brevpapper som veks ihop och förslöts så att det liknade ett brevkuvert. Från 1960 och framåt hade Svenska Amerikalinjen aerogram med egen logotyp och engelsk text för sina passagerarbåtar. Detta enramsexponat visar olika typer av aerogram från Svenska Amerikalinjen och dokumenterar också porton och postvägar. Det är ett utdrag ur en större utställningssamling med svenska aerogram.